Kalendarium för vintern och våren 2020

Måndagen den
27 januari
Tisdagen den 25 februari, Årsmöte OBS ändrat datum
Måndagen den 30 mars
Måndagen den 27 april, Diplommiddag
Måndagen den 25 maj