Kalendarium för våren 2018


26 mars, Svenska baljväxter (Gästföreläsare Tomas Erlandsson)
23 april, Diplommiddag (näst sista måndagen i april pga att den sista är Valborgsmässoafton)
28 maj, Carl Eldh-museet. Värd: Mats Hellström