Lilla Sällskapets stolar, nuvarande och tidigare innehavare:
Invalsår inom parentes

Stol nr 1
Pernilla Tunberger, redaktör (1966)
Jan Mårtensson, ambassadör (1975)
Rune Ernestad, förlagsdirektör (1979)
Lennart Janson, arkitekt SAR (1983)
Björn Lindberg, fotograf (1988)

Stol nr 2
Folke Hildestrand, direktör (1966)
Ulf Wahlberg, konstnär, professor (2001)
Markus Aujalay, kock (2011)
PG Nilsson,
founder/grundare (2016)

Stol nr 3
Astrid Sampe, designer SID (1966)
Marie-LouiseDanielsson-Tham, professor (2004)

Stol nr 4
Torbjörn Olsson, arkitekt SAR (1966)
Stefan Johnson-Petersén, konditormästare (1997)
Leif Pagrotsky,
Generalkonsul i New York sedan 2016, (2009)

Stol nr 5
Allan Edwall, skådespelare (1966)
Elisabeth Söderström, hovsångerska (1969)
Bertil Åberg, professor (1974)
Trygve Carlsson, bokförläggare (1993)
Martin Isaksson, konditor (2009)

Stol nr 6
Karin Fallenius, adjunkt (1966)
Ingegerd Råman, formgivare, professor (1992)
Magdalena Ribbing, författare (2005)
Andreas T Olsson, skådespelare (2020)

Stol nr 7
Lars Forssell, författare (1966)
Biörn Ivemark, professor (1969)
Curt Nycander, direktör (1979)
Johan Huldt, arkitekt SIR (1997)
Torsten Tullberg, varumärkesstrateg (2008)

Stol nr 8
Tage Hedqvist, konstnär (1966)
Märit Huldt, redaktör (1977)
Jens Linder, journalist, kock (2002)
Ulf Elfving, radiojournalist (2007)

Stol nr 9
Marianne Höök, författare (1966)
Lars Widding, författare (1972)
Märta Tallroth, fru (1973)
Anna Bergenström,
Journalist, författare med professors titel. (1989)
Bengt-Göran Kronstam, skribent (2003)
Charlotte Birnbaum, författare och konsthistoriker (2016)

Stol nr 10
Bo Lagercrantz, stadsantikvarie (1966)
Bengt Risberg, direktör (1971)
Gunnar Norderdal, direktör (1974)
Per Erik Wahlund, fil.dr. (1977)
Olle Lindberg, källarmästare (1996)
Johan Swahn, Ph.D. (2012)

Stol nr 11
Aili Pekonen, modekonsult (1966)
Erik Elinder, direktör (1969)
Lars Krantz, trädgårdsmästare (1996)
Lennart Koskinen, domprost (2002)
K-G Burman, verkställande direktör (2006)
Lisbeth Kohls, Senior Vice President (2008)

Stol nr 12
Ivar Werner, professor (1966)
Mats Hellström,
F.d. landshövding och jordbruksminister (2002)

Stol nr 13
John Melin, direktör (1966)
Ivar Edström, direktör (1969)
Per-Axel Brommesson, direktör (1980)
Örjan Klein, traktör (1986)

Stol nr 14
Alva Myrdal, statsråd (1966)
Asta Östenius, hushållslärare (1983)
Margit Eliasson, dietist (1994)
Birgitta Alexanderson, advokat (2002)
Per Nordlind, krögare (2017)

Stol nr 15
Bengt Rydman, direktör (1966)
Gunnar Lund, direktör (1970)
Gunilla Englund,
f.d. museiintendent, mathistoriker (1986)

Stol nr 16
Rolf Luft, professor (1967)
Lars-Erik Holm,
Medicine doktor och docent i onkologi (1993)

Stol nr 17
Lars Ulvenstam, fil.dr. (1968)
Margareta Ekström, författare (1979)
Pelle Holmberg, folkbildare (2006)
Mats Svegfors, publicist och ämbetsman (2009)
Mai-Lis Hellénius, allmänläkare och senior professor (2020)

Stol nr 18
Per Gedin, bokförläggare (1968)
Berit Eriksson, förlagskonsult (1970)
Åke Livstedt,
Konst- och kulturhistoriker (1988)
Vakant

Stol nr 19
Birgitta Sidh, direktör (1968)
Christina Fjellström, professor (1993)
Christina Mattsson,
författare. Styresman för Nordiska museet 2001-2015 (2007)

Stol nr 20
Ingrid Jussil, arkitekt (1969)
Leonie Geisendorf, arkitekt SAR (1969)
Katarina Nilsson, arkitekt SAR (2001)
Christina Möller,
Fil dr h.c., f.d. chef för KF/Coop provkök (2006)

Stol nr 21
Karl Sjunnesson, redaktör (1969)
Monica Hörner, journalist, chefredaktör (1988)