Your Album (Click to Change)

Samling på Villa Lusthusportens terrass. Fr v Christina Möller, Margit Eliasson, Monica Hörner, Lars-Erik Holm, Lisbeth Kohls, Gunilla Englund och Magdalena Ribbing. Lillla Sällskapets maj möte 2010.

Samling på Villa Lusthusportens terrass. Fr v Christina Möller, Margit Eliasson, Monica Hörner, Lars-Erik Holm, Lisbeth Kohls, Gunilla Englund och Magdalena Ribbing. Lillla Sällskapets maj möte 2010.