Your Album (Click to Change)

Henrik Ennart, journalist på Svenska Dagbladet, mottog journalistdiplomet och berättade att han hade börjat som konsumentjournalist och grävt sig fram genom den till det som är essensen: hälsosam mat. Där intar sjögräs en förstaplats, enligt diplommottagaren som lärde sig gilla denna läckerhet i Asien.

Henrik Ennart, journalist på Svenska Dagbladet, mottog
journalistdiplomet och berättade att han hade börjat som konsumentjournalist
och grävt sig fram genom den till det som är essensen: hälsosam mat. Där
intar sjögräs en förstaplats, enligt diplommottagaren som lärde sig gilla denna
läckerhet i Asien.