Your Album (Click to Change)

Diplommiddag 7 maj 2012. I stiligaste samedräkt tog renköttsproducenten Lennart Blindh emot sitt diplom och svarade ja på den Elfvingska frågan om ren alltid varit en delikatess. Godast är kokt renkött med potatis- eller blodklimp, sade Lennart Blindh.

Diplommiddag 7 maj 2012.
I stiligaste samedräkt tog renköttsproducenten Lennart Blindh emot sitt
diplom och svarade ja på den Elfvingska frågan om ren alltid varit en
delikatess. Godast är kokt renkött med potatis- eller blodklimp, sade Lennart
Blindh.