Your Album (Click to Change)

Stockholms drömska aftonskimmer och ett fridsamt vågskvalp var den förnämliga inramningen till septembermötet på skärgårdsfartyget ”Waxholm III”, byggt på Bergsunds varv 1903. Krögaren Jesper Taube, sonson till Evert och son till Sven-Bertil. Jesper Taube är försedd med stor kulinarisk talang, inledd på Johanna i Göteborg och slipad under många kockår på välrenommerade krogar inklusive Nalen och Riddarhuset.

Stockholms drömska aftonskimmer och ett fridsamt vågskvalp var den förnämliga inramningen till septembermötet på skärgårdsfartyget ”Waxholm III”, byggt på Bergsunds varv 1903. Krögaren Jesper Taube, sonson till Evert och son till Sven-Bertil. Jesper Taube är försedd med stor kulinarisk talang, inledd på Johanna i Göteborg och slipad under många kockår på välrenommerade krogar inklusive Nalen och Riddarhuset.