IMG_2416MattiLeinoC

Äntligen kunde vi få förära Matti Wiking Leino Lilla Sällskapets diplom för 2020. Han är agronom, docent i genetik och forskare vid Stockholms universitet efter att i ett tiotal år varit ansvarig för Nordiska Museets gamla frösamling i Julita.