Your Album (Click to Change)

Lilla Sällskapet firade sitt 50 årsjubileum denna sista ljumma höstkväll. Endast två år efter sitt 200-årsjubileum kunde alltså sällskapet avhålla halvsekelfirande. En rent linjär framskrivning ger vid handen att detta ständigt allt yngre sällskap, bestående av ständigt unga ledamöter av högst varierande ålder, bör kunna avhålla födelsekalas redan om något år, för att strax därefter vid en dionysisk fortplantningsfest kunna genomföra sin egen koncipiering.

Lilla Sällskapet firade sitt 50 årsjubileum denna sista ljumma höstkväll. Endast två år efter sitt 200-årsjubileum kunde alltså sällskapet avhålla halvsekelfirande. En rent linjär framskrivning ger vid handen att detta ständigt allt yngre sällskap, bestående av ständigt unga ledamöter av högst varierande ålder, bör kunna avhålla födelsekalas redan om något år, för att strax därefter vid en dionysisk fortplantningsfest kunna genomföra sin egen koncipiering.