IMG_2416MattiLeinoC

Äntligen kunde ordförande Christina Möller förära Matti Wiking Leino Lilla Sällskapets diplom för 2020. Han är agronom, docent i genetik och forskare vid Stockholms universitet efter att i ett tiotal år varit ansvarig för
Nordiska Museets gamla frösamling i Julita.
Diplomutnämningen skedde på restaurang
Luzette den 27 september.