Your Album (Click to Change)

Aprilmötet 2009 ägnades sedvanligt de berömvärda personer som mottog Lilla Sällskapet belöningar. För år 2009 fick Mathias Dahlgren Régis Cadiers smaksked vilket var en av anledningarna till att mötet hölls just på densammes stjärnspäckade restaurang invid Grand Hôtel. Journalistdiplomet tilldelades Lise-Lott Andersson, ICA-kuriren, diplom gavs till sillrätternas mästarinna Siw Centerbäck hos Lisa Elmqvist och till hallonens beskyddarinna Kerstin Biärsjö i Skåne. Mästerkocken Björn Halling valdes till hedersledamot efter Werner Vögeli. Nyinvalde ledamoten Leif Pagrotsky hälsades välkommen. Pristgare 2009 Mathias Dahlgren. Fr.v. Lise-Lott Andersson, ICA, Björn Halling, Siw Centerbäck, Lisa Elmquist, Östermalmshallen, Mathias Dahlgren, Kerstin Biärsjö, Bodargården, Trelleborg.

Aprilmötet 2009 ägnades sedvanligt de berömvärda personer som mottog Lilla Sällskapet belöningar. För år 2009 fick Mathias Dahlgren Régis Cadiers smaksked vilket var en av anledningarna till att mötet hölls just på densammes stjärnspäckade restaurang invid Grand Hôtel. Journalistdiplomet tilldelades Lise-Lott Andersson, ICA-kuriren, diplom gavs till sillrätternas mästarinna Siw Centerbäck hos Lisa Elmqvist och till hallonens beskyddarinna Kerstin Biärsjö i Skåne. Mästerkocken Björn Halling valdes till hedersledamot efter Werner Vögeli. Nyinvalde ledamoten Leif Pagrotsky hälsades välkommen.
Pristgare 2009 
Mathias Dahlgren. Fr.v. Lise-Lott Andersson, ICA, Björn Halling, Siw Centerbäck, Lisa Elmquist, Östermalmshallen, Mathias Dahlgren, Kerstin Biärsjö, Bodargården, Trelleborg.