Your Album (Click to Change)

Porträttet på vår stiliga Gustava Björklund var frånvarande när Peter Nordin med kökskepsen på nacken välkomnade ledamöterna till sin spritt nyöppnade italienska krog Café Milano. I övrigt saknades varken champagne, vin, lukulliskt högtstående middag eller en särdeles lysande stämning. Förtjust berättade krögaren själv om sitt långa italienska liv och att han med Café Milano nu har dussinet fullt med restauranger i Stockholmsområdet. Italiensk mat på det sätt som han gillar den förklarade han karakteriseras av den tysta kunskapen, den långsamma tillredningen och för hans del av de italienska ”gamla damer” som genom åren delgivit honom sina kunskaper om hur att laga äkta mat.

Porträttet på vår stiliga Gustava Björklund var frånvarande när Peter
Nordin med kökskepsen på nacken välkomnade ledamöterna till sin
spritt nyöppnade italienska krog Café Milano. I övrigt saknades
varken champagne, vin, lukulliskt högtstående middag eller en
särdeles lysande stämning.
Förtjust berättade krögaren själv om sitt långa italienska liv och
att han med Café Milano nu har dussinet fullt med restauranger i
Stockholmsområdet. Italiensk mat på det sätt som han gillar den
förklarade han karakteriseras av den tysta kunskapen, den långsamma
tillredningen och för hans del av de italienska ”gamla damer” som
genom åren delgivit honom sina kunskaper om hur att laga äkta mat.