På Lilla Sällskapets traditionella kräftmiddag den 27 augusti tilldelades Cajsa Johansson Régis Cadiers smaksked.

Motiveringen löd: "För utomordentlig och framgångsrik gastronomisk gärning. Med skickligt och inspirerande ledarskap driver hon sitt företag till uppsalabornas nytta och nöje.”IMG_0952 (kopia)Åke Livstedt
1943 - 2018
Konst- och kulturhistoriker.

Åke Livstedt avled hastigt den 4 september på Nockebyhus. Han var mycket omtyckt och uppskattad föreläsare där han bl. a. bidrog med sina djupa kunskaper om allt som rörde det dukade bordet.
Åke Livstedt valdes in i Lilla Sällskapet 1988.